Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Osteguna2019ko iralak 19

Hernani

2019/05/22, asteazkena

Hausnarketa

Komunitate honetan integratuta dagoen pertsona be­zala, hauteskunde garaian on­dorengo hausnarketa hau egin nahiko genuke:

Etorkinentzat diren legeak hobetzea espero dut; oinarrizko hainbat baldintza bete ondoren, (lan-kontuetara mu­­­gatu gabe) herritarren es­kubide guztiak izan ditzan, besteak beste, bozkatzeko es­kubidea. Eta era honetan, Eus­kadiren eraikuntzan la­guntza ematea. 

Kontuan hartuta, EH Bil­duk beti babestu gaituela etor­kinak, Euskadiren barnean nahiz kanpoan, botoa es­katzen dut nire alderdi po­litikoarentzat.


Aziz Abdeddine