Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Igandea2019ko urriak 20

Hernani
oRREAGA TALDEA

2019/01/30, asteazkena

Lan saioetan partehartzeko izenematea

Herriz herri egitasmo berria jarri nahi du martxan Orreaga taldeak, eta Her­na­nin ere izango dira. Politikaldia Nazio Estra­te­gi­an izena du egitasmo be­rri­ak, eta lau lansaiotan hain­bat kontzeptu lantzea da as­moa. Saio horiek Hernanin eman­go dira, taldea sortuz gero. Saio hauetan parte hartzeko, bihar arte eman daiteke izena. Horreta­rako,  info@orreagataldea.com helbide elektronikora idatzi behar da. Taldea sortu ahala eraba­kiko da saioak non eta noiz egingo diren.