Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Osteguna2019ko ekainak 27

Hernani
euskara ari du garikoitz goikoetxea

2018/04/11, asteazkena

«Euskeraz egiteko txipa aldatzeko eskaera, kolektibora pasa behar da»

Garikoitz Goikoetxea.
Garikoitz Goikoetxea.

Hitzaldia emango du gaur, 19:00etan Biterin, Garikoitz Goikoetxea kazetariak, Euskara Ari Du elkarteak antolatuta.

Euskara Ari Du kultur el­kar­teak beste hitzaldi bat anto­latu du, Baietz Hernanik! egi­tas­moaren bueltan, euskeraz egiteko erronkalariak irabazi bitartean.
Hitzaldia, gaurkoan, Gari­koitz Goikoetxea, Berria egun­­­kariko kazetariak eman­g­o du, 19:00etan Biterin.

Erabilera sustatzea, denon erronka
Goikoetxeak 2016ko abenduan kaleratutako Euskara irabaz­teko bidean liburua izango du gaurkoan oinarri. Bertan aztertzen ditu, hiru hamar­ka­datan euskalgintzan aritutako 100 lagunen bidez, orain arte izandako lorpenak eta hutsu­neak. Horiek, eta egungo berri­tasunen inguruko infor­ma­zioa aipatuko ditu gaur.

Lorpenen artean nabar­men­tzen du hiztun kopurua haun­ditu izana, baina «ña­bar­durak» aipatu ditu. «Hiz­tun berri asko eskoletatik da­toz, eta beraz, ñabardurak ba­dau­de. Batetik, erraztasuna: ja­kin bai, baina euskeraz egi­tea kosta egiten zaie. Bestetik, era­bilera: hiztun berri ho­rie­tak­o asko zonalde erdaldu­ne­­takoak dira, oraindik eus­kal­dun gutxi dagoen tokie­ta­ko­ak, eta beraz, euskeraz egi­teko aukera gutxi daukate».

Beraz, hortxe jarri be­har dira indarrak, Goi­koe­txearen ustez. «Iaz aur­keztu ziren euske­ra­ren kale erabilera datuak. Estankamendua izan da. Ezagutza zabal­tzen lanean segi behar da. Baina era­bi­le­ra aukerak are­agotu be­har dira. Egi­tas­mo­ak badaude, eta fun­tzio­na­tzen dute (Eus­karaldia, Her­naniko egi­tas­moa...), bai­na lortu be­har da eus­ke­raz egi­teko txipa al­datzeko eskae­ra, ko­lek­ti­bora pa­sa­tzea. Ez da­dila izan nor­ba­na­koaren ahalegin he­roi­koa. Eta horre­kin lotuta, babes neurriak be­har dira, erakundeetatik. Hiz­kuntza eskubideak bermatu behar dira; ezinbestekoa da era­bilera sustatzeko».

Erronkalariak, gehitzen
Bestalde, elkarteak gogorarazi du dagoeneko 286 direla, euskeraz aritzeko erronka pertsonala hartu dutenak, eta hil honetan ere eman daiteke izena.