Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Asteartea2019ko ekainak 25

Hernani
Euskara ari du

2018/02/03, larunbata

Gaurtik urte bukaerara arte, ‘Baietz Hernanik!’

Gaur eguerdiko 13:00etan egingo du Euskara Ari Duk urtebeteko erronkaren hasiera-ekitaldia, Biteri kultur etxean.

Urtebeteko erronka bota zien Eus­kara Ari Du Kultur El­kar­teak hernaniarrei abendua­ren 2an, eta gaur emango di­o­­te hasiera erronkari. Ho­rre­ta­rako, hasiera-ekitaldia an­to­­la­tu dute gaurko; Biterin izan­go da, eguerdiko 13:00e­tan. 

Ehundik gora parte-hartzaile, gaurtik
Gaurtik aurrera, eta aben­du­ra bitarte, hizkuntza-ohitura bat aldatzen saiatuko dira ehun­dik gora parte-har­tzaile. Norberak jarri dio bere buru­ari bere erronka, eta gaurko ekitaldiarekin emango diote hasiera. 

Eta haiek hain zuzen, erronkalariek, protagonismo berezia izango dute Mikel Las­kurain eta Eli Pagolak aur­keztuko duten hasiera-eki­taldi honetan. Musikaz la­gunduta, erronka formalki aur­keztuko dute haiek, mu­sikaz eta dantzaz lagunduta.

Norberak bere aterkia eramateko deia egin du Euskara Ari Du elkarteak.

Taldeko argazkia, Biteri parean
Ekitaldiaren bukaera eta erron­karen hasiera irudi­ka­tze­ko, taldeko argazkia egin­go dute Biteriren parean, kalean. Horretarako, nor­be­rak bere aterkia eramateko deia egin du Euskara Ari Du kultur elkarteak.