Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Astelehena2019ko iralak 23

Hernani
Hitzaldia

2017/04/21, ostirala

Euskalduntze berantiarra, aztergai

Eñaut Agirre, Luis Mari Zaldua eta Beñi Agirre Biteriko aurkezpenean.
Eñaut Agirre, Luis Mari Zaldua eta Beñi Agirre Biteriko aurkezpenean.

Hitzaldia Luis Mari Zaldua filologo eta onomastikari urnietarrak emango du Biterin, asteazkenean 19:00etan, eta atzo aurkeztu zuen kultur etxean bertan, Eñaut eta Beñi Agirrerekin batera. 

Euskera berantiarraren teoria: egia ala gezurra? izenburupean Luis Mari Zaldua euskal filologo eta onomastikariak hitzaldia emango du datorren apiriralen 26an, 19:00etan, Biteri kultur etxean. Dobera Euskara Elkarteak eta Hernani Erro­tzenek antola­tu dute eta Eñaut Agirre moderatzaile lanetan ariko da. 
Hitzaldia atzo aurkeztu zuten Biterin eta bertan izan ziren Zaldua, Eñaut Agirre eta Hernani Errotzenen ordezkaria, Beñi Agirre. Interes eta ika mika haundia piztu duen gaia izan da azken urteotan eta Luis Mari Zaldua urnietarra gaiari argi pixka bat ematen saiatuko da.  
Datorren asteko hitzaldia euskera eta historiaren inguruan egin diren hitzaldien barruan kokatzen da. «Hau hirugarrena izango da» aurkeztu zuen  Beñi Agirrek.   ETBk egin zuen Vasconiako Historia bat dokumentalaren sail batetik dator euskaldun­tze berantiarraren hipotesia. 
Luis Mari Zaldua urnietarrak lan erraldoia egin du Urumeako Zilegimendietako Toponimiari buruz, eta Doktoretza Tesia egin zuen.

Hernani izenaren inguruan, sorpresa baten berri 
Aurkezpenean hitzaldiaren nondik norakoak azaldu zituen, eta aurreratu zuen: «sorpresaren bat ere egongo da Hernani izenaren inguruan». 
Hitzaldia bost ataletan ba­natuko du. Lehenda­bizi­koan euskalduntze berantia­rra­­ren teoria berreskuratu du­tenek egin duten lana ikusiko da. «Labur, bilduma bat egingo dugu azalduz zer den euskalduntze berantiarraren teoria». 
Bigarren atalean teoria hau noiz, nork eta zergatik sor­tu zen azalduko da. Hiru­garren atalean zenbait datu emango dira, dokumental horretan ema­­ten ez diranak, entzuleek be­raien ondorioak atera ditzaten. «Gaia uler­­tzeko ezinbesteko datuak izango dira», Zaldu­aren esanetan. 
Laugarren atalean Iruña Veleiako auziarekin lukeen ba­liz­ko lotura edo harremana azalduko da, ondorioak eman gabe eta, azkenik, galdera eran­­­tzunen txanda etorriko da. 
Horrez gain, Zalduak azalduko du zer lotura duen euskalduntze berantiarraren teoriak bere Doktoretza Tesiarekin eta egin dituen ikerketa lanekin. «Nik ez dut euskalduntze berantiarra ikertu. Gertatzen dena da nik argitaratu ditudan ikerketetako datuak zuzenean daudela lotuak eztabaidarekin».

«Euskal jatorria ez duten toponimoak dira interesgarrienak euskera ikertzeko»
Onomastikariek izen bereziak ikertzen dituzte. Pertso­nen edo tokien izenak. «Guk toponimo horiek ikertzen ditugu. Mitxelenak zioen hizkuntza zaharren biltegi aberatsena zirela toponimoak. Eta euskeraren kasuan garrantzitsua izan da oso, iluntasun bat egon delako. Guk erabiltzen dugu toponimia euskeraren historia aztertzeko. Bada­ude toponimo batzuk bereziki interesanteak direnak eta euskeraren historia ikertzeko to­po­ni­mo emankorrenak, aberatsenak eta onenak dira euskal jatorria ez dutenak. Batez ere jatorri indoeuropearra dutenak; ama bukaera dutenak, esaterako. Zergatik? Ho­rrek erakusten duelako euskaldunek nola moldatu dituzten euske­rara. Egokitza­pen horiek erakusten digute zein­tzuk di­ran euskera beraren izaeraren ezaugarriak».
Toponimo horiek ez ziren aztertu lehenago Zalduak egin arte eta bere ikerketaren ondorioak zuzenean daude lotuak euskalduntze berantiarrarekin. «Euskalduntze be­ran­­tiarra defendatzen dutenek egin beharreko lehen pausoa zen nik ikertu nituen toponimoak ikertu, onartua baitago toponimo horiek direla adierazle garbiak lehen zeuden hizkuntza indoeuropear horienak». Hi­tzal­dian azalduko ditu zein­tzuk diren ondorio horiek.