Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Larunbata2019ko martxoak 23

Astigarraga
EH Bildu

2019/01/12, larunbata

Mozioa, auzoetako ekimenak bideratzeko

Mozioa aurkeztu du EH Bilduk, eta horren bitartez, ezagutu nahi du udal talde politikoek duten konpromiso maila, auzotarrek eskatzen dituzten lanen inguruan.

Auzoetako ekimenak bidera­tzeko asmoz, mozioa aurkez­tu du Astigarragako EH Bilduk, Udalean. Izan ere, konpromiso hori hartu zuen auzotarrekin, urrian. Urtero bezala, hainbat bilera egin zituen EH Bilduk, auzoetan, 2019ko Udal Aurre­kon­tuak lan­tzeko. Eta azpimarratu du, «auzotarren ezinegona nabarmena» izan zela, eta «urtero gauza be­ra eskatzen egon arren, Uda­letik ezer iristen ez dela ikusteak, auzotarren etsipena» eka­rri duela. 

Horregatik, bi konpromiso hartu zituen: bileretako eskaerak aurrekontuetan jasota ez bazeuden, emendakin moduan aurkeztea; eta auzoetan dauden eskaera ezberdinen harira, udal talde politikoek duten konpromiso maila ikusarazteko, mozio bat aurkeztea. Biga­rren horri erantzun dio orain.

Eskaerak, auzoz auzo
Bertan jasotzen diren eskae­rak, auzoka multzokatu ditu. San­tio­mendin, 2019an auzoaren hiri­tartze proiektua idaztea au­zotarren partehartzearekin, gutxienez jasoko dituena auzo-biltokia, zoladura berritzea, kableatu guztia lurperatzea, euri uren ja­sotze egokia, iturria eraberritzea... Proiektu ho­rren lanak, 2020an hasi beharko liratekela nabarmendu du.

Perurenan, aurten frontoiko auzo-biltokia egokitzea es­ka­tu du; alegia, proiektua ida­tzi, lanak esleitu eta gauzatu. Eta Floreaga bidea eraberritzea ere jasota dago mozioan, 2019ko aurreneko hiruhilekoan.
Ergobian, berriz, eskatu du Akarregi-Ergobiako uholdeen aurkako lanak egiteko, URAren esku utzi beharreko lurrak 2019 urtean zehar lortzea Udalak; eta era berean, Ergobia, Oken­dotegi eta Txalaka arteko eremuaren hiritartze proiektua 2020an esleitu eta idaztea, gu­txienez bilduko dituena aisialdi gune estali bat, Ergobiako zu­biaren eraberritzea, eta herri baratzak egokitzea.

Anuska auzoa eraberritzeko, hiritartze proiektua ere 2019an esleitu eta idaztea jaso du mozioan, eta 2019-2023 arte­an gauzatzea, urtero gutxienez 150.000 euro bideratuz.

Txalakatik Oialumerako lo­tunea, bi norabideetarako egokitzea ere badago, 2019rako es­kaeren artean. Eta azkeneko bi eskaerak, landa eremurako dira orokorrean: baserrien atariak energia berriztagarriko argiteriarekin argitzeko plana idaztea 2019an, eta gehienez lau urtetan gauzatzea; eta baserri, sagardotegi, nekazaritza etxe eta abarren seinaletikaren diseinua gauzatzea aurten.

EH Bilduk dio, «auzotarren bizi-kalitatea hobetzea» dutela helburu guztiek, eta «udal talde guztiak ados» azaldu beharko liratekeela, horiek aurrera era­matearekin: «auzoetan aspalditik zintzilik dauden beharrak dira, eta auzotarrek eskatzen du­te­na atzeraezina da. Prest gaude gainerako alderdiekin negoziatzeko, mozioaren nondik-norakoak. Baina argi dago, erantzun bat be­har dutela au­zotarrek», dio EH Bilduk.