Urumeako Kronika

Kronika logotipoa

Larunbata2019ko martxoak 23

Astigarraga
EH Bildu

2018/11/07, asteazkena

Txakurren gaia lantzeko, bilerak gaur eta bihar herritarrekin

Tira-birei irtenbidea bilatzeko, txakur jabeak ez direnekin bilduko da gaur EH Bildu, 19:00etan udaletxean; eta jabeekin bihar, ordu eta toki berean.

Tira-birak izaten ari dira Asti­garragan, txakurren gaiarekin, EH Bilduk azaldu duenez; eta horiei irtenbidea bilatu nahi­an, herritar guztiekin bildu nahi du: txakur jabeak direnekin, eta ez direnekin.
Eta horretarako, gaur eta bihar jarri du zita. Txakur ja­beak ez direnekin egingo du bilera gaur, 19:00etan hasita, udaletxean. Eta bihar, berriz, txakur jabeekin bilduko da, ordu eta toki berean.
«Begi-bistakoa da, azkene­ko urteotan Astigarragan fa­mi­lia eta etxebizitzetako bizitza estiloa aldatzen joan dela. Al­daketa horren erakusleetako bat da, familia askotan txa­ku­rren presentzia areagotu egin dela. Herrian 1.000 txakur bai­no gehiago daudela kalku­la­tzen da; sei biztanleko, txakur bat», nabarmendu du EH Bilduk.
Horregatik, uste du «beha­rrezkoa» dela «errealitate berri honi egoki erantzutea. Guztion arteko bizikidetza posible dela sinetsita, erronka honi heldu nahi izan diogu, bi bilera ha­u­ek antolatuta», azaldu du.

«Beharrezkoa da sormenaz eta herritarren eskaerekin, soluzioa aurkitzea»
Astigarragako EH Bilduk uste du, «alferrikakoa» dela «sines­tea txakurrek sortzen dituzten egoerak isunekin soilik bide­ra­tuko direla. Isun bat bera ere jarri gabe konponduko dela esatea bezain alferrikakoa».
Eta gaineratu du: «horre­ga­tik, beharrezkoa da sorme­naz eta herritarren eskaerekin, guz­tion arteko bizikidetza ahalik eta hobekien bermatuko duen soluzioa aurkitzea. Dagoeneko proposamen bat lantzen hasi gara, eta bi bilera hauetan aur­keztu eta eztabaidatuko dugu, hobetu edota aldatu dadin».
Zentzu horretan, EH Bilduk salatu nahi izan du «EAJren jarrera pasiboa, berriro ere os­trukarena egin baitu, arazoari ihes eginez», adierazi du. Eta azpimarratu du: «guk pro­­po­sa­­tutako txakur parke eta guneak jarri ondoren, isunak jar­tzea besterik ez zaio bu­ru­ratu EAJri».