2019/01/18
 • Intza Etxeberria, Xabier Jauregi eta Ainara Eizagirre, kiroldegian.
  Intza Etxeberria, Xabier Jauregi eta Ainara Eizagirre, kiroldegian.
 • elkarrizketa//JUDOA

  «Judon urteak badaramazkizu, eta jarraitzen baduzu, beti izaten da helburuetako bat gerriko beltza ateratzea»

 • Gerriko beltza lortu zuten ekainean Ainara Eizagirre, Xabier Jauregi eta Intza Etxeberriak; «errematea», hilabeteak prestatzen eman ondoren, Jone Irastortza entrenatzailearekin. Maila horretara iritsi nahi duten 6 urtetik gorakoek irekita dute izenematea ‘judohernani@gmail.com’ edo 658 881 112an. Kadete mailatik gorakoak gaur hasiko dira entrenatzen, eta txikiak, 17an.

 • HERNANI
  2018/09/03 00:00 Astelehena
 • Gerriko beltza atera zenuten ekainean. Espero zenuten?
  XABIER JAUREGI
  : Denbora asko daramakigu prestatzen, ordu­an, ez ateratzea izango zen… Hain­beste prestatzen duzune­an gau­za bat, espero duzu ondo ate­ra­tze­a!
  AINARA EIZAGIRRE: Seguru-seguru ez geunden, baina, bai… atera nahi genuen!
  JONE IRASTORZA (IRAKASLEA): Federazioko hiru ikastarotara joan behar dira, aurretik, eta han ere bai, ikusten dute zer-nolako aukera daukaten.

  Gutxi gorabehera zenbat daramakizue prestatzen?
  X.J
  : Ni irailean hasi nintzen.
  A.E eta I.E: Gu pixka bat gu­txiago, lau hilabete-edo. Kon­petizioak genituen, eta horiek bukatu arte itxaron behar izan genuen. Orduan, buru-belarri jarri ginen honekin.

  Nola izaten dira azterketa prestatzeko entrenamenduak?
  I.E: Azkenean, azterketa nola egin ikastera bideratzen da saio guztia, bertako ariketak egitera.
  A.E: Hori da, ez da hainbeste fisikoa lantzea, ez zara hain­beste nekatzen. Egiten genuen beroketa besteekin, eta gero, gu azterketan zentratzen ginen.
  XABIER JAUREGI: Azken finean da­kizuna erakutsi behar duzu. Jendeak pentsa dezake: ‘honi edo hari irabazten badiozu, ba­dau­kazu gerriko beltza’, baina ez da horrela. 

  Eta konpetizio eta azterketaren artean ze desberdintasun dago?
  A.E
  : Ez dauka zerikusirik!
  X.J: Konpetizio eta entre­na­menduetan efektibitatea bila­tzen duzu.
  J.I: Konpetitzeko, dauden te­kni­ka guztietatik, nahi duzu­na erabili dezakezu.
  A.E: Eta hemen, arau batzuk dau­de. Gehien bat da teknikak perfekzionatzea. Konpe­tizioe­tan, aldiz, egiten duzu atera­tzen zaizun bezala; eta ondo ateratzen bazaizu, ondo; eta bestela, ba ez da ezer ger­tatzen. 

  Nola izaten da azterketa?
  A.E
  : Alde teorikoarekin hasten da; gero goiko zatia; gero, lurrera joaten zara, hor ere, teoria dago. Eta gero egiten da kata (japoniarrez, mugimendu batzuen serie edo sekuentzia).
  I.E: Goran eta beheran egin behar dira giltza desberdinak, eta bukatzeko, zuri gehien gustatzen zaizun giltza, modu desberdinetara.

  Galdera bat erantzun beharra daukazue alde teorikoan?
  Bai, galdetzen dute ju­doaren oinarriei buruz; agurra nola den, erorketak, zertarako egi­ten diren, zer esan nahi du­en… Azken finean, dena japo­niarrez dago, horregatik, ikasi egin behar da.

  Eta zuek bakarrik jartzen al zarete aztertzaileen aurrean?
  J.I
  : Ez, beraiekin batera beste hiru joan ziren, laguntzera. Judoan, ‘Tori’ da teknika egi­ten duena; eta ‘Uke’, bestea. Ho­rrek ere garrantzia dauka judon, eta beraz, bikotea beha­rrezkoa denez, bilatu egiten da beste bat tamaina eta pisu berekoa, zurekin ondo molda­tzen dena…
  A.E: Gure ‘bikoteak’ dira. Beraiek bazeukaten gerriko beltza, laguntzera dijoaz. 
  I.E: Azkenean dira giltza egitean botatzen direnak. 

  Zuen helburua beti izan da gerriko beltza ateratzea?
  I.E:
  Nik helburutzat ez neukan, baina pentsatuta neu­kan ju­doa­rekin jarraitzen banuen, aterako nuela. Gehi­enen hel­bu­rua izaten da, gainera.
  A.E: Azkenean judon urte­ak badaramazkizu eta jarrai­tzen baduzu, beti izaten da hel­buruetako bat. Nahiz eta gu konpetitzera joaten garen gehi­ago, gerriko beltza beti dago hor.
  X.J: Ezin zara geratu marro­iean, pauso batera.
  J.I: Ba jende pila bat geratzen da!
  X.J: Nik utzi nuen 15 urterekin, eta 21 urterekin bueltatu naiz. Utzi nuen beste kirol baten­gatik, denborarik ez neuka­lako. Hala ere, judoa beti gus­ta­tu izan zait. Orduan utzi nuen marroiean, eta errema­tatu beharra neukan!

  Ainara eta Intza, zuek txikitatik ari zarete, ezta?
  I.E:
  Ni nere gurasoek pro­po­satuta hasi nintzen, nire ana­ia ere hasi zelako. Eta jarraitu dut asko gustatzen zaidalako.
  A.E: Nire ahizpa eta bioi nire amak sartu gintuen hone­tan! Hasi, horregatik; baina gero pixkanaka gustatzen zai­zu, eta geratu egiten zara. 
  X.J: Azkenean, txikitan denok egiten dugu judo Hernanin!

  Zuen bizitzan, ze garrantzia dauka judoak?
  X.J
  : Zure burua gehiago eza­gutzeko balio du. Nik, eta Aina­rak ere bai, probatu dugu taldekako kirola, baita indibi­duala ere, eta niretzat hori da desberdintasuna.
  A.E: Futbolean, adibidez, tal­deko kirol bat izanda, ez dago zure menpe bakarrik, beste taldeko kide guztiak ere ba­daude; ondorioz, zuk egun txar bat baldin badaukazu, talde­kideek atera dezakete aurrera. Judon, aldiz, zu bakarrik zaude.

  Etorkizuna nola ikusten duzue?
  I.E:
  Orain, konpetizioekin ja­rrai­tuko dut.
  A.E: Nik ere bai. Eta gero, ikusiko dugu! Guretzat ez da ezer aldatzen. 
  X.J: Nire asmoa ere judoarekin jarraitzea da, baina konpetitu gabe.

  2. Dan-arekin jarraitzeko asmorik ba al daukazue?
  I.E: Nik uste dut behin beltza aterata (1. DAN-a), ez duzula pentsatzen gehiago aterako duzunik. Konpetizioak utzita, 30 urterekin hemen jarraituz gero, ikusiko nuke.
  A.E: Nik hemendik hiru urte­tara judo egiten jarraitzen ba­dut, eta esaten badidate ea prest nagoen, esango nuke: ‘Goazen prestatzera!’.  
  X.J: Azkenean, 30 urtetik pasata, kirola egiten jarrai­tzea… hori jende gutxik egiten du!
  A.E: Hemen daukagu bat 65 urterekin gurekin entrena­tzen. Futbolean, adibidez, ez duzu ikusiko halako adineko bat jokatzen. 

 • ARGAZKIAK

Iragarki merkeak

 • Emakumea pertsona helduak egunez edo gauez zaintzeko pronto. Esperiantziaduna eta erreferentziekin.

  Telefonoa: 697866442


 • Tailer mekanikoa salgai Hernanin. Lizentziak indarrean ditu eta makineria guztia prest. Bezero kartera haundia eta errentagarritasun frogagarria.

  Telefonoa: 656709251


 • Taxi lizentzia salgai Hernanin, jubilazioagatik.

  Telefonoa: 670012987


 • Pisu bat erosiko nuke, Kaxkoan edo inguruan, igogailuarekin.

  Telefonoa: 664554437


 • Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, akupuntura... (Agustindarren plaza, 4)

  Telefonoa: 943332894


 • Esperientziadun andreak lan egingo luke adinekoak zaindu edota lagun egiten eta garbitasunean. Ordutegia: 11:30-17:00.

  Telefonoa: 654122548