2019/01/18
 • Carrere, Lertxundi, Pagola, Alberdi eta Berastegi atzo, Urnietan.
  Carrere, Lertxundi, Pagola, Alberdi eta Berastegi atzo, Urnietan.
 • albistea//BIDEZ BIDE ZERBITZUA

  Ibilgailu berria, Bidez Bide zerbitzuak

 • Hernani, Urnieta eta Andoaingo landa eremuetan bizi diren 65 urtetik gorakoei edo mugikortasun arazoak dituztenei zuzendutako garraio zerbitzuak hamar urte bete eta aurrerapausoa eman du.

 • HERNANI
  2019/01/11 00:00 Ostirala
 • Bidez Bide programak hamar urte bete ditu, eta hori ospa­tzeko, ibilgailu berria erosi du. Programa horren bitartez, garraio zerbitzua eskaintzen zaie Hernani, Urnieta eta Andoaingo landa eremuetan bizi diren 65 urtetik gorakoei eta mugikortasun arazoak dituztenei, Behemendi elkar­tea­ren bitartez.

  Zerbitzuarekin jarraitzeko, ibilgailu berria aurkeztu zuten atzo Urnietan, eta bertan izan ziren Behemendiko Juan Cruz Alber­di; ibilgailuaren gidaria, Be­goña Berastegi; Xabier Ler­txundi, Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialen zinegotzia; Mikel Pagola, Urnietako alka­tea; eta Ana Carrere, Andoain­go alkatea.

  45.000 euroko kostua
  Ibilgailu berriak 45.000 euroko kostua izan du, Gipuzkoako Fo­ru Aldundiaren Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailak or­­daindu duena. 7-8 lagunen­tzat lekua dauka eta Alberdik azal­du duenez, «egokituta da­go aulki gurpildunentzat».

  Zerbitzuaren garrantzia nabarmenduta, Udalek
  Hiru Udalek ahalbidetzen dute zerbitzua aurrera eramatea: «eskertu behar diegu Udalei urtero, hi­tzarmenaren bidez, txo­fe­rra­ren gastuak eta zerbi­tzua­re­nak ordaintzeagatik», adie­ra­zi zuen Alberdik.
  Udalek, haien aldetik, zer­bitzuaren garrantzia nabar­men­­du zuten: «zerbitzua ego­kitu egiten zaie beharrei»,  onartu zuen Mikel Pagola Urnietako alkateak. 

  Xabier Lertxundi Herna­niko Zerbitzu Sozialen zinego­tziak erakundeen arte­ko el­kar­la­na nabarmendu zuen: «hiru herrien artean lan egi­teak halako emaitzak ematen ditu; bide horretan jarraitu behar dugu».
  Ana Carrere Andoaingo al­kateak, aldiz, oraindik erabil­tzen ez duenari, erabiltzeko gon­bitea luzatu zion.

  «Eskerrak», baita ere, gidariari
  Begoña Berastegi gidariaren lana ere goraipatu zuen Juan Cruz Alberdik: «gidari lanak baino, laguntzaile lanak egi­ten ditu, erabiltzailea aten­dituta dago».

  Eskerak, telefonoz
  Astelehenetik ostiralera es­kaintzen du zerbitzua Behe­mendi elkarteak, 08:00etatik 12:00etara, aurrez telefonoz deituta.  

Iragarki merkeak

 • Pisu bat erosiko nuke, Kaxkoan edo inguruan, igogailuarekin.

  Telefonoa: 664554437


 • Esperientziadun andreak lan egingo luke adinekoak zaindu edota lagun egiten eta garbitasunean. Ordutegia: 11:30-17:00.

  Telefonoa: 654122548


 • Emakumea pertsona helduak egunez edo gauez zaintzeko pronto. Esperiantziaduna eta erreferentziekin.

  Telefonoa: 697866442


 • Tailer mekanikoa salgai Hernanin. Lizentziak indarrean ditu eta makineria guztia prest. Bezero kartera haundia eta errentagarritasun frogagarria.

  Telefonoa: 656709251


 • Taxi lizentzia salgai Hernanin, jubilazioagatik.

  Telefonoa: 670012987


 • Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, akupuntura... (Agustindarren plaza, 4)

  Telefonoa: 943332894