2019/01/18
 • JASOTA BEZALA
 • Agin Laburu Rezola
 • ASTIGARRAGA
  2016/09/07 00:00 Asteazkena
 • Bertso berriak, isiltasunari jarriak

 • 1.
  Ke bihurtu danian
  izan zana sua,
  hitz hauek idazteko
  eman det pausua.
  Gelditzia nahi nuke
  bertsotan jasua
  agian errudunik
  ez dun arazua.

  2.
  Abuzutua juan da
  nahi baino lasayo,
  lehenago izan arren
  beste hiru sayo:
  Amabirjin, San Roke
  ta Ergobin “ayo!”.
  Bertsuari auzotan
  zer gertatu zayo?

  3.
  Ez naiz ibili zale
  eskariz eskari,
  baino nola erantzun
  daukadan kezkari?
  Argi utzi nahi nuke
  ez naizela, adi,
  nere buruarentzat
  plaza eske ari.

  4.
  Ezetz esan ziguten
  handik    ta hemendik:
  “jendiak beste zerbait
  nahiago omen dik”.
  Baino Ergobik eta
  Santiagomendik
  bertsoik ez entzutiak
  pena ematen dit.


  5.
  Txiki ikusi ohi du
  antxua baliak.
  Nahiz jendez beteta ez
  espero kaliak,
  guztiok galtzen    degu:
  betiko zaliak,
  noizbehinkakuak eta
  antolatzailiak.


   6.
  Entzun    nahi ez    dunari
  ustezko    arterik
  inoiz etzaio jarri
  lepuan katerik
  beraz, zergatik itxi
  bertsuai aterik,
  ez badio egiten
  inori kalterik?

  7.
  Berdin baserri giro
  edo kalekua,
  maila askotakua
  danez zaletua,
  oraindik badaukala
  jartzen    det lepua
  bertsuak gure plaza
  txikitan lekua.

Iragarki merkeak

 • Taxi lizentzia salgai Hernanin, jubilazioagatik.

  Telefonoa: 670012987


 • Esperientziadun andreak lan egingo luke adinekoak zaindu edota lagun egiten eta garbitasunean. Ordutegia: 11:30-17:00.

  Telefonoa: 654122548


 • Pisu bat erosiko nuke, Kaxkoan edo inguruan, igogailuarekin.

  Telefonoa: 664554437


 • Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, akupuntura... (Agustindarren plaza, 4)

  Telefonoa: 943332894


 • Tailer mekanikoa salgai Hernanin. Lizentziak indarrean ditu eta makineria guztia prest. Bezero kartera haundia eta errentagarritasun frogagarria.

  Telefonoa: 656709251


 • Emakumea pertsona helduak egunez edo gauez zaintzeko pronto. Esperiantziaduna eta erreferentziekin.

  Telefonoa: 697866442