2019/01/19
 • albistea//EH BILDU PRENTSA OHARRA

  EH Bilduk positiboki baloratzen du EAJk «orain harrotasunez» aldiriko tren geltokia babestea

 • Alderdiaren esanetan «oraingo alkateak aurreko legealdian tren geltokiaren inguruan izan zuen jarrera desleiala gogorazi nahi dugu».

 • ASTIGARRAGA
  2018/06/13 00:00 Asteazkena
 • «DUELA gutxi arte, oraingo al­ka­teak, aldiriko tren geltokia gu­txiesten zuen. Aurreko lege­aldian, EH Bilduk aldiriko tren geltokia Astigarragara ekar­tze­ko lanean jarri zen. Orduan, Eusko Jaurlaritzak, geltokia teknikoki eta ekonomikoki bi­de­ragarria zela onartu zion EH Bil­duri. Geroztik proiektua urra­tsak ematen joan da» eta EH Bildurentzat aldiriko tren geltokia babestea berri poz­garria da Astigarra­garen­tzat.
  Hala ere, bide horretan «egun­go alkateak izan duen jo­kabide deslaiala» gogorarazi du EH Bilduk. «Alkateak, au­rreko legealdiko EAJren Udal Boze­ra­maileak, aldiriko tren geltokia “ameskeria hutsa” zela babestu zuen eta Eusko Tren­bide Sareko (ETS) zuzenda­ri­arekin harre­ma­­­netan jarri zen eta ez bere­ziki aldiriko tren gel­tokia su­tsu­ki bultzatzeko». Be­raz, EH Bil­­duk argi du «egungo Alka­teak orduan ez zuela herriaren interesen alde egin».
  «Inoiz ez da berandu» eta EH Bilduk «ongi etorria ematen dio EAJri, aldiriko tren gelto­kiaren defendatzaileen ekipo­ra. Trena­ren babesleak gero eta gehiago izan orduan eta erra­zago eta azkarrago izango da aldiriko tren geltokia errea­litate».

  «EAJk pentsioak %0,25eko igoerara mugatu zituen 2017ko PPren aurrekontu negoziatuak goraipatu ditu»
  Bilduren ustez. «iraingarria da aldi­riko tren geltokia babes­teko, EAJk Madrilen PPrekin 2017ko aurrekontuak onartzeko egindako adostasuna goraipatu izana. Adostasun horretan, EAJk, PP eta Ciudadanosekin batera, pentsioen igoera %0,25­era mugatu zituen» eta EH Bildurentzat «lotsagarria da, ados­tasun hori euskal gizarte­arentzat eta astigar­tarrentzat onuragarri bezala saldu nahi izatea».

  «Eusko Jaurlaritza lantzen ari den proiektuak puntu beltz berri bat sorrarazi dezake»
  EAJk aipatutako hitzarmen eza­gunari baino EH Bilduk mar­txoaren 8an Eusko Jaurla­ritzako buletin ofizialean argi­ta­ratutakoari garrantzia haun­diagoa ematen dio.
  «Bertan, ETSk aldiriko tren geltokiaren proiektua idazteko lehiaketa argitaratu zuen eta geltokia eta herria lotuko di­tuen pasabidea zuzenean Uru­mea Berrira edo Bidebi­tarteko poligonoaren ka­le nagusia­rekin lotu beha­rre­an, pabiloi baten atzealde itsu batean kokatuko da».
  EH Bil­duk uste du hori ekidin behar den puntu beltz bat dela eta Udalak hori ekidin dezan eskatuko du.

Iragarki merkeak

 • Tailer mekanikoa salgai Hernanin. Lizentziak indarrean ditu eta makineria guztia prest. Bezero kartera haundia eta errentagarritasun frogagarria.

  Telefonoa: 656709251


 • Pisu txiki bat alokatuko nuke 600-650 €tan. Epela.

  Telefonoa: 631825483


 • Pisu bat erosiko nuke, Kaxkoan edo inguruan, igogailuarekin.

  Telefonoa: 664554437


 • Taxi lizentzia salgai Hernanin, jubilazioagatik.

  Telefonoa: 670012987


 • Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, akupuntura... (Agustindarren plaza, 4)

  Telefonoa: 943332894


 • Esperientziadun andreak lan egingo luke adinekoak zaindu edota lagun egiten eta garbitasunean. Ordutegia: 11:30-17:00.

  Telefonoa: 654122548


 • Emakumea pertsona helduak egunez edo gauez zaintzeko pronto. Esperiantziaduna eta erreferentziekin.

  Telefonoa: 697866442